«خانه ایرانی» به نمایشگاه معماری میدکس می‌رود

خانه ایرانی

ایده خانه ایرانی با پیام «کاربردی بودن صنایع دستی در زندگی روزمره» در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی میدکس اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه اصول چیدمان خانه با دست‌سازه‌های هنری و همچنین وجوه کاربردی صنایع دستی در زندگی روزمره در جهت ترویج گفتمان مصرف صنایع دستی معرفی می‌شوند.

ادامه خواندن «خانه ایرانی» به نمایشگاه معماری میدکس می‌رود